Menu

Så mycket för tolerans

”HomoSexuellt.com arbetar med att publicera forskning och fakta om homosexualitet samt olika synvinklar beträffande homosexualitet och frågor som berör homosexualitet.”[arkiv]

År 2002 öppnades en faktasamling med kritisk information om homosexualitet kallad homosexuellt.com. Här kunde man hitta en sammanställning över vetenskapliga studier om sambandet mellan homosexualitet och könssjukdomar, övergrepp mot barn, ärftlighet och dylikt. Webbplatsen gav ett mycket seriöst intryck och kunde inte på något sätt uppfattas vara ett angrepp på enskilda individer, utan man diskuterade endast ämnet i allmänhet. Man hade sådana artiklar som ”De negativa hälsoeffekterna av homosexualitet”, ”Bög-till-hetero-forskning”, ”Bög-genen?” med mera. På webbplatsen hade man också ett forum, där besökare gavs möjlighet att diskutera materialet på webbplatsen, av vilken en avdelning var särskilt om vad som skulle anses utgöra homofobi. ”Här kan du diskutera hets mot homosexuella. Vad kan anses vara hets? Är denna sajt hets?”

Att det fanns en sådan webbplats fick naturligtvis HBT-aktivisterna att se rött, de vars livsstil nu ifrågasattes. Webbplatsens administratör tog gärna emot brev, svarade på dem och hade en dialog med dem som inte instämde med de slutsatser som presenterades på webbplatsen. Man hade kunnat vänta sig att detta skulle vara ett utmärkt sätt för dessa aktivister att föra fram sina klagomål, men de visade inget intresse för det. Istället vände de sig till rättsväsendet, samt försökte även med cyberattacker för att nå sina mål. Under januari månad 2003 bestämde sig vissa aktivister på homosexuella mötesplatser på nätet att de skulle sänka webbplatsen och översvämma administratörens e-post med skräppost; ett upprop på homowebbplatsen qx.se med rubriken ”krascha homosexuellt.com” löd som följande: ”Denna kampanj är redan i full gång. Haka på du med! Snart får de hundratusentals mejl om dagen! Skicka nya mejl varje dag!”

En uppenbarligen tekniskt mycket kunnig man som var anställd vid RFSL Borås skickade 60 identiska brev under loppet av fyra minuter. Detta blir ett brev var fjärde sekund, eller drygt den tid man kan vänta sig att det tar för någon att stega tillbaka i sin e-postklient eller webbläsare för att skicka om samma meddelande. Undra om denna person någonsin hört talats om mer automatiserade sätt att skicka skräppost än att trycka samma knapp om och om igen?

Utöver detta så anmälde riksdagsledamoten Fredrick Federley webbplatsen till HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, för att undersöka om den kunde åtalas under den nyligen utökade HMF-lagen. Till aktivisternas förtret kunde dock inte materialet anses utgöra hets, så det blev inget åtal. Nu övergick HBT-aktivisterna till fysiska trakasserier istället. Efter att webbplatsen blivit mycket känd, hade administratören börjat turnera Sverige för att sprida material i både elektronisk och tryckt form. Han utannonserade i förväg de ställen där han skulle vara, och aktivisterna dök då ofta upp där för att möta honom. Vid ett tillfälle demolerade de hans bil, och vid ett annat överfölls han av en stor pöbel som förstörde det de kunde av det material han hade i bakluckan. Han har skildrat sina resor på webbplatsen emaso.com, vilken till skillnad från homosexuellt.com fortfarande är uppe.

| | | 10 december, 2014 12:06
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress