Menu

Man försöker väcka debatt om homolobbyn

När ”högerextremister” besöker skolor för att sprida informationsmaterial så leder det ofta till repressalier. När revolutionära marxister gör samma sak, ser man inga alls. De flygblad som delades ut på Staffanskolan i Söderhamn den 10 december 2004 skulle innebära rättegångar för inte mindre än sju unga män, alla de som var på plats denna dag. Den nationalsocialistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen hade denna fredag bestämt sig för att försöka sprida flygblad man tryckt om homosexualiteten i samhället, som de beskrev som destruktiv – de ansåg också att homolobbyn hade för mycket makt. När de anländer till skolan går Mattias Harlin upp och träffar skolans rektor för att se om de kan få tillstånd att stå vid skolan. Denna rektor förbannar sig dock över att de ens kunde ställa en sådan fråga och schasar bort dem från skolbyggnaden. Innan de gått upp till honom hade de dock lagt flygblad i några elevskåp här.

Som alltid är fallet i dagens Sverige när oliktänkande haft möjlighet att göra sina röster hörda, är ännu en HMF-utredning hastigt på väg. Inom 18 dagar, den 28 december, har Justitiekansler Göran Lambertz beslutat att flygbladets innehåll inte skyddas av Tryckfrihetsförordningen. Harlin är i polisförhör och förklarar att de hade besökt skolan för att väcka en debatt om den bristfälliga objektiviteten i skolan om detta ämne, med en undervisning där endast ena sidan får göra sig hörd. Han förklarar att syftet inte var att uttrycka missaktning för homosexuella som grupp, utan endast att diskutera vad man lärde ut i skolan.

Åklagaren i denna rättegång vid Bollnäs tingsrätt hävdade att följande stycken utgjorde missaktning och därför var brottsliga:

”Homosexpropaganda

Samhället har på några årtionden svängt från ett avståndstagande från homosexualitet och andra sexuella avarter till ett omfamnande av denna avvikande sexuella böjelse. Din antisvenska lärare vet mycket väl att homosexualitet har en moraliskt nedbrytande effekt på folkkroppen och kommer villigt att försöka framhäva det som något normalt och bra.

Påpeka för din lärare att det i Sverige har funnits en lag som förbjöd homosexualitet, men som under första halvan av 1900-talet upphävdes. Berätta att HIV och AIDS tidigt framträdde hos de homosexuella och att deras promiskuösa leverne har varit en av dom främsta orsakerna till att denna moderna pest fått fäste. Berätta också att det var därför den nu avskaffade ’bastuklubbslagen’ instiftades för att förhindra spridningen av denna sjukdom. Berätta att homosexlobbyn med sina organ även försöker avdramatisera pedofili och fråga om denna sexuella avart borde legaliseras.”

Den 11 juli 2005 döms Harlin och en annan man till två månaders fängelse vardera för flygbladen; en annan av dem får villkorlig dom och dagsböter medan en fjärde person döms till 40 timmars samhällstjänst. Dessa två skulle även de ha dömts till fängelse om det inte varit för deras unga ålder.

Alla fyra som dömts till straff överklagar sina domar, och detta gör även åklagaren mot tre av dem. De åtalade vill frikännas helt, medan åklagaren istället vill ändra brottsrubriceringen till grov hets mot folkgrupp, vilket kan leda till så långt straff som fyra år istället för de två år man kan få för den vanliga HMF-rubriceringen.

Den 14 december 2005 bedömde Hovrätten för Nedre Norrland ärendet helt annorlunda än tingsrätten och ansåg att de åtalade spridit flygbladen för att väcka debatt, och frikänner dem alla.

Åklagaren överklagar nu domen till Högsta Domstolen och yrkar på en återgång till tingsrättens domslut. Den 6 juli 2006 döms tre av männen till villkorlig dom och dagsböter – vilken blir den saftiga summan 19 000 kr för Harlin, och sammantaget med advokatarvoden får de betala 62 600 kr allt som allt. Den fjärde mannen får endast villkorlig dom.

På Svenska Motståndsrörelsens hemsida beskrivs domarna som rättsövergrepp, och man utlyser även en insamlingskampanj för att skramla ihop till dessa dagsböter och omkostnader, en som till slut täcker dem helt och hållet. Man tillkännager också att man ska överklaga till Europadomstolen, men man tycks aldrig ha gjort allvar av dessa planer, och ärendet når sitt slut här.

Även fast ingen tvingades skaka galler för detta, så kan samhället uppenbarligen ändå bestraffa en på andra sätt; under april månad 2008, utan någon förvarning, gör polisen husrannsakan hos en av dessa fyra män och beslagtar de fyra gevär och den pistol han var inskriven i vapenregistret som ägare till. Han delgavs detta meddelande:

”Det har nu kommit till polisens kännedom att du på grund av din vandel inte längre kan anses som lämplig att inneha vapen. Det hävdas nämligen att du har samröre med personer och organisationer som kan kopplas till brottslighet som nämns ovan: allmän ordning, statsskicket och rikets inre säkerhet.”

| | | 10 december, 2014 12:08
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress