Menu

Homosexuella på pålar på stadens torg?

Åke Green-historien var inte det enda tillslag kristna svenskar genomled under statens ok; tidigt på morgonen den 30 juni 2004 gör fyra polismän hembesök hos Leif Liljeström efter att han misstänkts för samma ”brott”. Han vaknar av hur polismännen bultar på hans dörr och han hämtas till stationen för förhör, medan två polismän förblir i hans lägenhet för att beslagta hans PC, personliga anteckningar och diverse CD-skivor och disketter han hade i sin ägo. Dagen innan hade Åke Green dömts till fängelse, och Leif stod nu inför samma öde på grund av sin webbplats www.bibeltemplet.net.

Han får inte veta vad det är fråga om innan han är framme på polisstationen och förhöret har börjat; han meddelas då att han misstänks ha gjort sig skyldig till HMF på grund av de skrifter om homosexualitet han haft uppe på sin webbplats. Liljeström får sitta i förhör i 1,5 timme och erkänner att det är han som är ansvarig för materialet på webbplatsen, men försvarar sin rätt att uttrycka dessa åsikter. När han får reda på att hans dator beslagtagits ber han polismyndigheten att försöka få genomsökningen överstökad snabbt, men blir meddelad att detta kommer ta sin tid.

Polisutredningen hade påbörjats 2003, när juridikstuderande Jonas Eklund hade stött på Bibeltemplet och bestämt sig för att polisanmäla webbplatsen under HMF-lagen. Han stödjer sig på vad Liljeström skrivit om hur homosexualiteten gett upphov till AIDS-epidemin. Den första åklagare han kontaktar vill inte göra ett åtal av detta, men under 2004 övertygar han kammaråklagare Per-Olof Hermansson att ta sig an fallet, och ett åtal inleds. Webbplatsen får vid denna tid inte vidare mycket trafik, drygt 50 personer per månad besöker den, och av dessa är det bara tre eller fyra som faktiskt skriver i den gästbok som utgör en del av åtalet.

Den 26 april 2005 dömer Stenungsunds tingsrätt honom till två månaders fängelse och förklarar hans dator förverkad, eftersom Liljeström erkänner att han kommer fortsätta skriva samma sorts texter om han får tillbaka den. Detta är Liljeströms andra HMF-dom – den första var en han fick under november månad år 2000 för vad han skrev om islam på den tiden. Han överklagar domen, och den 18 maj 2006 döms han endast till en månads fängelse; denna gång för medhjälp till hets mot folkgrupp, för vad en annan man skrivit i hans gästbok. Hovrätten friar honom dock från de ursprungliga misstankarna.

Denne man, som använt namnet Karl-Göran, hade på vad som ter sig vara ett humoristiskt sätt uttryckt åsikten att homosexuella borde avlivas.

”De som inte orkar efterleva Leviticus 18:22, de bör naturligtvis hjälpas – hjälpas från fortsatt synd. Det sker genom att tillämpa Leviticus 20:13.”

”De män som inte uppbådar kraften att avstå från umgänge med andra män de bör straffas med döden genom att hängas på pålar på stadens torg. Så räddas de från fortsatt synd samtidigt som andra sodomister [sic] tilldelas en värdefull varning.”

Liljeström hålls ansvarig för dessa uttalanden eftersom han inte raderat dem, utan endast i gensvar distanserat sig från dem. Han skrev att han inte ville se något våld mot homosexuella, men detta räcker inte för att undslippa straff. Efter nästan två år i polismyndighetens förvar så återlämnas hans persondator till honom, efter att förverkandebeslutet har upphävts. Domen överklagas än en gång, och i Högsta Domstolen frikänns han från alla misstankar den 7 november 2007. Även fast detta fall aldrig blev i närheten av den världsnyhet åtalet mot Åke Green var, så blir det ändå omnämnt i internationell media, bland annat i brittiska Times Oline, som efter den friande domen har en artikel med rubriken ”Christian web editor in gay row wins appeal”, ”Kristen webbredaktör i homogräl vinner överklagande”.

| | | 10 december, 2014 12:05
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress