Menu

Nyspråk

I George Orwells bok 1984 ersatte man gamla ord med nya som utgjorde något man kallade nyspråk. Syftet med detta var att göra det omöjligt att ifrågasätta samhällsordningen genom att ord för obehagliga saker gavs en positiv klang, och vice versa. Även svenska staten har praktiserat detta, särskilt när det gäller dess roll som förälder. De tre följande är de officiella ord som använts av barnavårdssystemet, före och efter:

Fosterfamilj familjehem

Barnhem HVB-hem, hem för vård och boende; ibland kallat endast behandlingshem i media.

Fostervård samhällsvård

De såg uppenbarligen ett behov av att komma från från den negativa klang orden fostran och barnhem hade.

Möjligheterna för föräldrar att uppfostra deras egna barn kringskärs, medan staten istället ges den lagliga rätten att bestraffa dem:

Uppfostran barnaga

Frihetsstraff vård

Så medan du tidigare förväntades uppfostra dina barn så att de inte dömdes till frihetsstraff, nu skyddar staten istället dina barn från aga genom att förse dem med vård.

Under större delen av 1900-talet kunde ungdomar upp till 21 års ålder dömas till särskilda frihetsstraff (ungdomsfängelse / ungdomsanstalt), men under 70-talet lades dessa ned eftersom det ansågs inhumant att fängsla minderåriga. 1982 års LVU-lag återinförde frihetsberövande av minderåriga i institutioner som under senare tid skulle kallas ungdomshem, ibland kallade §12-hem genom den paragraf i lagen som föreskrev deras användning – de nya anstalterna hade inte endast ett suspekt namn, nu kunde ungdomar som inte befanns skyldiga till något annat än ”socialt nedbrytande beteende” frihetsberövas också. Fast nu får de ju vård istället för frihetsstraff, vilket för skolungdom som skolkat från lektioner kan innebära att de blir inlåsta i sitt rum på ett ungdomshem. Om en förälder förvisar sitt barn till sitt rum å andra sidan så täcks detta av kapitel 4, avdelning 2, av Brottsbalken – olaga frihetsberövande.

Oliktänkande extremist (”Deras oliktänkande” – ”Våra extremister”)

När massmedia skildrar politiska förbrytare i länder såsom Kina kallas de oliktänkande. Politiska förbrytare i Europa kallas istället extremister. De har båda gemensamt att de fängslats för deras åsikter. Det skulle sannerligen vara intressant att se hur Kina beskriver de kristna präster i Europa som döms till fängelse för att ha predikat Bibelns syn på homosexualitet – extremister eller oliktänkande? Något säger mig att de med all rätta beskriver dem som oliktänkande.

Städare lokalvårdare

Fängelse anstalt

För ovanstående term föreslår jag dock att man börjar använda ordet motell istället för att göra mer klart hurdana dagens ”fängelser” är.

Olaga vapeninnehav (ett brott i den vapenlag som gällde fram tills 1996) -> vapenbrott (ett brott i den nya vapenlag som kom detta år)

För att citera den proposition (1995/96:52) som införde 1996 års vapenlag:

”Paragrafen motsvarar 37 § nuvarande vapenlag. Begreppen vapenbrott respektive grovt vapenbrott har förts in som brottsbeteckningar för de två allvarligaste brotten. Detta har skett för att förenkla benämningen av dessa brott vid handläggningen av mål och ärenden hos myndigheter och domstolar samt i registersammanhang. I övrigt har bestämmelsen endast justerats språkligt. ”

Språkligt… På ett nyspråkssätt. Begreppet ”vapenbrott” låter bra mycket mer kraftfullt än ”olaga vapeninnehav”. Jag tror inte alltför många svenskar inser att större delen av de ”grova vapenbrotten” i Sverige är inget annat än att en individ eller en grupp människor har tagits med en pistol de saknar licens för. Begreppet får dig snarare att tro att någon sprungit runt med ett automatvapen på stan.

Och, naturligtvis:

Invandringsmotstånd hets mot folkgrupp

Meningsskiljaktighet → hatbrott

Debatt på Internet → näthat

| | | 9 december, 2014 21:49
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress