Menu

Att gömma sina barn från staten = ”kidnappning”

Eftersom barn som tagits in i samhällsvård vanligtvis inte blir inlåsta, fastän de kan bli just detta om de placerats under LVU § 3 – kan det vara lockande att försöka trotsa lagen och helt enkelt frita ditt barn från vården. Det är tämligen vanligt att barn rymmer både från familjehem och de barnhem där de placerats, men staten är mycket kraftfull när det gäller att förhindra föräldrar från att hjälpa deras barn att undkomma sin påtvingade vård. Man måste helt enkelt applådera dessa lagstiftare när de beskriver att ta tillbaka sitt barn från institutionsplacering som ett brott mot familj. Paragraf 4 av kapitel 7 i Brottsbalken, Om brott mot familj, lyder som följer:

[Större delen av första stycket bortklippt] döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år”

Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om gärningen inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt.”

Om barnet är den som tar initiativet till flykten, så gäller en annan paragraf – kapitel 17, paragraf 12, Om brott mot allmän verksamhet m.m.:

Hjälper man den som är intagen på kriminalvårdsanstalt eller som är häktad eller anhållen eller som annars är med laga rätt berövad friheten att komma lös eller främjar man, efter det han avvikit, hans flykt genom att dölja honom eller genom annan sådan åtgärd, döms för främjande av flykt till böter eller fängelse i högst ett år.”

Således vare sig du själv tar dig in på institutionen och räddar ditt barn från placeringen, eller om du helt enkelt gömmer honom eller aktivt försöker förhindra socialtjänsten från att ta ditt barn efter att du har fått tillåtelse att låta honom träffa dig en kort stund, begår du ett brott med ett straffvärde på upp till ett år i fängelse. Rymningsförsök är vanliga både på barnhem och på kriminalvårdens öppna anstalter, men till skillnad från den typiska flykten från ett ”fängelse” så innebär vanligtvis flykt från barnhem polislarm inom blotta timmar, och man sätter in hundar i jakten på rymlingen. Det är också intressant att notera att medan de frihetsberövade personerna på båda ställena lätt kan fly, så är LVU-barn långt mer benägna att göra det trots att deras vård sägs vara för deras eget bästa. Det verkar som att kriminalvården insett att om man gör fängelserna tillräckligt lyxiga, så kommer inte fångarna försöka ta sig ut – liksom, varför fly när de ordnar allt åt en – matlagning, disk, tvätt, rekreation, och förser en med stimulerande arbete så att inte livet förlorar all sin mening.

På samma sätt har svenska fängelser också löst problemet med våld på anstalter – om man släpper ut våldsbrottslingarna i det fria istället, så kommer fängelserna vara trygga miljöer där det värsta som kan hända är att du får stå där utan yoghurt när du vaknar upp på morgonen! Svenska myndigheter är inte bara bra på att dölja sina avsikter genom vilseledande nomenklatur – de kommer också på kreativa lösningar för problem som annars är otroligt svåra att lösa.

| | | 9 december, 2014 21:46
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress