Menu

Mohammed har förstått hur man ska leva i Sverige

Denna historia är från Socialstyrelsens webbsida, där man ger råd till offentliganställda i etikfrågor.

https://web.archive.org/web/20100416105154/http://www.socialstyrelsen.se/etiskafragor/etiskafragestallningar/skapersonalhjalpamanattdrickas

”Ska personal hjälpa man att dricka sig full?
Hälften av de personliga assistenterna vill inte längre gå hem till Mohammed. De tycker inte att det är rätt att hjälpa Mohammed att få i sig whisky som gör att han kräks. De anser att luften i lägenheten är hälsovådlig för dem på grund av det ständiga rökandet.

Mohammed är en 30-årig man som för 10 år sedan råkade ut för en MC-olycka som gjorde honom totalförlamad, han kan endast röra på huvudet. Mohammed är flykting från Irak och har inga släktingar eller vänner i Sverige utan är helt ensam. Han har eget boende och kommunen är arbetsgivare för de 11 personliga assistenter som hjälper honom. Assistenterna arbetar efter ett schema.

Mohammed är storrökare och dricker mängder med whisky. Han är helt klar i huvudet och ger klart och tydligt uttryck för att han vill röka i princip oavbrutet och dricka whisky till dess han kräks. Mohammed ger inte uttryck för suicidtankar.

För att kunna röka och dricka whisky är Mohammed beroende av att personalen håller i cigaretten och whiskyglaset (eller sugröret) och för det till hans mun. När Mohammed kräks måste assistenterna suga upp spyorna ur hans hals annars riskerar han att kvävas av dem.

De personliga assistenterna ägnar även tid tillsammans med Mohammed med att lyssna på musik och de läser böcker för honom.”

”När kommunen anställer personliga assistenter till Mohammed måste de informera om att det rör sig om en irakier som inte talar svenska och som röker och dricker omåttligt så att de är medvetna om vad som väntar dem om de är beredda att arbeta med Mohammed. De assistenter som skall hjälpa Mohammed kan inte tycka att han är äcklig som röker och dricker tills han spyr utan de måste ha fördragsamhet med honom. Kanske borde assistenterna ha viss sjukvårdsutbildning eftersom det kan uppstå medicinska komplikationer när spyorna skall sugas ur Mohammeds hals.”

”Mohammed bestämmer själv över sin livssituation och över sin önskan om att röka och dricka whisky. De personliga assistenterna är anställda för att hjälpa honom med det han själv inte kan göra, vilket är i princip allt. Vill Mohammed röka och dricka whisky skall assistenterna hjälpa honom med det.”

”Det kan också upplevas som en pressande psykosocial arbetsmiljö för assistenterna när de först hjälper honom att få i sig spriten och sedan får göra livräddande insatser så att han inte kvävs. Vilket ansvar har de personliga assistenterna om Mohammed skulle kvävas av sina spyor när de varit delaktiga i att få i honom spriten?”

”De personliga assistenterna bör försöka förmå Mohammed att dricka mera måttfullt och påtala att det är svårt att få assistenterna att stanna kvar hos honom när de först skall hälla i honom whiskyn och sedan suga upp spyorna ur hans hals.”

Snyltarnas konung, ditt namn är Mohammed.

Ibland känns det som att denna historia är så talande för livet i en socialistisk förmyndarstat – staten kan inte ge dig ett värdigt liv hur mycket resurser den än får, men den kan då få dig att förstöra dig själv. Det finns helt enkelt inget liv att leva, man blir nästan tvungen att ta sin tillflykt i droger.

| | | 12 december, 2014 10:17
© 2020 Dårhuset
myBook v1.2 powered by WordPress